Militært prosjekt

militært prosjekt

YMIN fremmer bruken av militære kondensatorer og blir en ekspert på å tilpasse kondensatorer med høye krav til militært prosjekt.