Superkondensatorer

Utseende Serie Egenskaper Liv (timer) Nominell spenning (V.DC) Kapasitansspenning (F) Temperaturområde (°C)
SUPERKAPASITORER1
SDA Ultra høy kapasitet, standard 1000 2.7 1-160 -40~+70
SUPERKAPASITORER2 SDB Ultra høy kapasitet, høy spenning 1000 3 1-160 -40~+70
SUPERKAPASITORER3 SDS Liten størrelse, ultra høy kapasitet 1000 2.7 0,5-70 -40~+70
SDL Ultra høy kapasitet, lav ESR 1000 2.7 1-1,6 -40~+70
SDH Høy temperatur, ultra høy kapasitet 1000 2.7 1-1,6 -40~+85
SDV Blytype Standard 1000 2.7 0,5-7,0 -25~+70
SUPERKAPASITORER8 SDM Høy energi, høy effekt, kanyletype 1000 5,5-7,5 0,22-30 -40~+70
SUPERKAPASITORER9 SM Høy energi, høy effekt, limtype 1000 5,5-6 0,5-5,0 -40~+70
SDN Ultra høy kapasitet 1000 2,7~3 200-500 -40~+70